Gunstig Husbankfinansiering

30 års nedbetaling, 8 års avdragsfrihet

Husbanken premierer fremtidsrettede boligprosjekter. Utbyggere som følger Husbankens krav, kan tilby kundene prosjekter som får ekstra god finansiering og dermed lavere boutgifter.

Bjerknes Park Trinn 1 og 2 er tilrettelagt og godkjent for Husbankfinansiering og gir deg mulighet for svært gode betingelser!

Spesielt forbehold for Trinn 3:
Bjerknes Park Trinn 3 er tilrettelagt for Husbankfinansiering. På salgstidspunktet er søknad om Husbankfinansiering for Trinn 3 ikke behandlet og det tas derfor et generelt forbehold om at det blir gitt Husbankfinansiering til prosjektet.

(NB! Leiligheter over 90m2 faller utenfor ordningen med Husbankfinansiering).

Renteeksempel:

Bjerknes Park – Rentebesparelse ved bruk av Husbankfinansiering

Oppstilling viser rentebesparelse ved bruk av Husbanklån, sammenlignet med andre lånetilbud.

Eksempel kjøp av bolig til kr. 4 140 000
Beregning med lån – 80% av kjøpesum kr. 3 312 000

(*) Rentedifferanse er oppgitt mellom Husbanken og Nordea, da rentekostnad hos Nordea pt. er lavest.
(**) Besparelsen er beregnet og oppgitt for år 1 av lånets løpetid.


Rentesatsene er hentet fra nettsidene til Husbanken, DNB og Nordea, og gjelder pr dato 20.04.2015.
Kjøper må søke om Husbanklån så tidlig som mulig. Lånetilsagn må være gitt før overtakelse.

Renteoversikt:


Tlf. 90 22 77 77 DNB Eiendom Nybygg

Thor-Kristian Johannessen, Megler, Tlf. 91 68 86 55
Therese Fimland, Megler, Tlf. 977 24 706
Erlend Hauglid , Eiendomsmegler, tlf. 92 61 70 70