Et smart og trygt hjem fra ByBo

Leilighetene i Bjerknes Park innholder tjenester fra Smartly. Smartly utvikler løsninger for smart styring av varme, lys, innbrudds- og brannalarm samt andre viktige funksjoner i hjemmet. Som Smartlykunde styrer du hele boligen med smarttelefon eller nettbrett – uansett hvor du befinner deg. Smartly tilbyr også løsninger for eldre og andre med spesielle behov som gir ekstra trygghet, avlastning og økt trivsel som for eksempel fallsensor og automatisk lystenning. Om dette er aktuelt for deg, ta kontakt for detaljert informasjon.

Styring av dør og varmestyring på bad og i stue leveres som standard.

Smartly hjemmeautomasjon
Smarthus - et smart hjem. Styr varmen i boligen din direkte fra mobilen,
eller se hvem som ringer på døren og åpne for dem!

Smartly styringspanel
Med Smartly Styringspanel kan du styre alarm, lys og varme for hele leiligheten. Du kan og se hvem som ringer på. I Bjerknes Park får du styring av dør og varmestyring på bad og i stue som standard, men det er fullt mulig å velge flere tjenester.

Varmestyring
Med varmestyring fra Smartly kan du enkelt sørge for at temperaturen i boligen senkes når du er borte fra hjemmet eller sover, og heves til komfort temperatur til ønsket tids- punkt. Du sparer miljøet og reduserer strømbruken, og ikke minst du kom- mer alltid hjem til en ferdig oppvarmet bolig.

Dørkontroll/porttelefon
Smartly Dørkontroll varsler styringspanel, mobilen din eller nettbrettet når noen ringer på – og den lar deg se, snakke med, og slippe dem som står utenfor inn. Et smart og trygt hjem fra ByBo Leilighetene i Bjerknes Park innholder tjenester fra Smartly. Smartly utvikler løsninger for smart styring av varme, lys, innbrudds- og brannalarm samt andre viktige funksjoner i hjemmet. Som Smartly-kunde styrer du hele boligen med smarttelefon eller nettbrett – uansett hvor du befinner deg. Smartly tilbyr også løsninger for eldre og andre med spesielle behov som gir ekstra trygghet, avlastning og økt trivsel som for eksempel fallsensor og automatisk lystenning. Om dette er aktuelt for deg, ta kontakt for detaljert informasjon. Styring av dør og varmestyring på bad og i stue leveres som standard.

Lysstyring
Lysstyring fra Smartly gir deg full kontroll over lys i boligen din. Med enkle tastetrykk på mobilen eller nettbrettet kan du skape den perfekte stemningen. Eller du kan forhånds programmere innstillinger som gjør at huset ditt ser bebodd ut selv om du ikke er hjemme. Elegante og trådløse brytere Smartly er bygget på trådløs teknologi som gjør det enkelt å montere brytere og termostater akkurat der du vil ha dem uten ledningskaos. Alle brytertypene er i høy kvalitet og gjennom- ført design. Sett sammen din egen bryterfamilie ved å velge fritt mellom de ulike brytere. Alle brytere fungerer både for lys- styring og varmestyring.

Brannvarsling Tilleggsleveranse
Tyverisikring Tilleggsleveranse
Lysstyring Tilleggsleveranse

Smartly Velferd
Velferdsteknologi - når hele livet skal leves

Smarte hjem for alle og dermed smarte velferdstjenester som dekker et mangfold av behov!

Smartly Velferd tilbyr løsninger som gir trygghet, avlasting og tjenester som gjør det mulig å bo trygt og godt i eget hjem. Gjennom helhetlig velferdskompetanse, kunnskap om brukernes behov, tett brukerdialog og tung teknologiforståelse, skaper Smartly brukervennlige velferdsløsninger som legger til rette for aktivitet, deltakelse, selvstendighet og mestring. For Smartly er det viktig at alle brukerne og deres pårørende får leve aktive liv med økt trivsel og trygghet, uansett livsløp og livssituasjon.

Utviklingen av løsninger for smarte hjem handler om å ta i bruk teknologi på en slik måte at den løser folks behov, og kan benyttes av alle på en enkel måte. Det innebærer blant annet å sette smarte enheter, systemer og tjenester i stand til å samarbeide om å gjøre fornuftige valg som gjør livet enklere og tryggere for folk.

Vi ønsker å bidra til at du kan bo og leve et selvstendig, aktivt og deltakende liv, i ditt lokalsamfunn, så lenge du ønsker og er i stand til det.

Det handler nemlig om at hele livet skal leves. Trygt, godt og mest mulig selvstendig. For livet går i faser. Det vet vi.

Smartly legger vekt på

Link til nettside: https://www.smartly.no/velferd/


Tlf. 90 22 77 77 DNB Eiendom Nybygg

Thor-Kristian Johannessen, Megler, Tlf. 91 68 86 55
Therese Fimland, Megler, Tlf. 977 24 706
Erlend Hauglid , Eiendomsmegler, tlf. 92 61 70 70